Quy định về đổi trả - hoàn tiền: 

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống của KeyOneClick sẽ hiển thị và gửi kết quả ngay lập tức qua email cho quý khách. 

Quý khách vui lòng kiểm tra email để nhận mã cao cấp. Truy cập dịch vụ tài khoản cao cấp mà quý khách đã mua để kích hoạt mã.

Các trường hợp được đổi trả - hoàn tiền:

- Mã không kích hoạt được. Khi kích hoạt mã, hệ thống báo mã lỗi, mã invalid, mã đã được sử dụng. Vui lòng liên hệ support@keyoneclick.com để được xác nhận và chúng tôi sẽ gửi mã mới đến bạn.

- Trường hợp mã bị lỗi và bạn muốn hoàn tiền, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền cho bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Các trường hợp không được áp dụng chính sách đổi trả - hoàn tiền:

- Mã được kích hoạt thành công. Tuy nhiên sau đó khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ tài khoản cao cấp nữa. Đây không phải lỗi từ KeyOneClick.

Trường hợp quý khách nhận được đúng mã cao cấp theo đơn hàng đã đặt, tuy nhiên quý khách nhận thấy đã đặt nhầm sản phẩm. Quý khách vui lòng không cố gắng kích hoạt mã, hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ đổi sản phẩm tương tự hoặc hoàn tiền.