Khi nào tôi nhận được hàng?

– Sau khi quý khách đã đặt hàng thành công, hệ thống sẽ tự động gửi email xác nhận đơn hàng tới quý khách.

– Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động kiểm tra và gửi email cập nhập đơn hàng tới quý khách. Bao gồm 2 trạng thái:

  • Đơn hàng thành công: quý khách sẽ nhận được mã cao cấp ngay lập tức trong vòng 15p. Vui lòng kiểm tra email đặt hàng của bạn.
  • Đơn hàng đang xử lý: trong một số trường hợp, hệ thống không thể tự động lấy được mã cao cấp ngay lập tức, hệ thống vẫn sẽ thông báo tới bạn rằng bạn đã thanh toán thành công và mã đang được tiến hành xử lý để gửi tới bạn. Bộ phận CSKH và admin hệ thống sẽ kiểm tra lại và gửi lại tới bạn trong vòng 8 giờ.
- Phí giao hàng: không có.
- Đơn vị giao hàng: từ email hệ thống support@keyoneclick.com của chúng tôi.
 

Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

Việc đặt hàng và giao hàng hoàn toàn thực hiện bởi hệ thống KeyOneClick, không có bên vận chuyển thứ ba. Bạn đặt hàng trên hệ thống của chúng tôi, thanh toán bằng hình thức phù hợp và nhận hàng qua email của bạn.
Trong trường hợp bạn không nhận được hàng qua email đặt hàng trong vòng 24h sau khi thanh toán thành công, vui lòng liên hệ support@keyoneclick.com để được hỗ trợ sớm nhất.